top of page

Zajęcia dla dzieci

Zajęcia dla dzieci są prowadzone pod okiem wykwalifikowanych specjalistów. Każdy z naszych instruktorów ma pedagogiczne podejście. 

 

Zajęcia przebiegają w formie połączenia zabawy z nauką, dzieci mogą rozładować energię. Podczas lekcji dzieci poznają podstawowe kroki i figury taneczne. 

Podczas zajęć wykorzystujemy naturalną skłonność dzieci do zabawy, podczas której wprowadzamy podstawowe kroki taneczne oraz elementy gimnastyki i stretchingu. Zajęcia prowadzone są metodą w większej części odtwórczo- naśladowczą, ale zawierają również elementy improwizacji własnej dzieci.
Zajęcia uczą koordynacji oraz pomagają rozwijać wyobraźnię i wrażliwość muzyczną. Ponadto dzieci w grupie rówieśników uczą się współdziałania oraz integracji z innymi.

Sprawdź Nasz ---->

bottom of page